Workbook

Workbook là cách gọi khác của tệp tin Excel. Khi bạn mở Excel, một workbook trống sẽ tự động được tạo ra.

Mở một workbook có sẵn

Để mở một workbook đã tạo ra từ trước, bạn hãy thực hiện các bước dưới đây.

1. Nhấn chuột vào thẻ File màu xanh lá cây.

click-file-tab

Khi đó, khung nhìn hậu cảnh (backstage view) sẽ xuất hiện với những chức năng thao tác với tất cả các workbook.

2. Phần Recent hiển thị danh sách các workbook được sử dụng gần đây. Tại đây, bạn có thể mở một workbook một cách nhanh chóng.

backstage-view

3. Nhấn Open để mở một workbook không nằm trong danh sách trên.

Đóng một workbook

Nếu mới làm quen với Excel, bạn cần phân biệt việc đóng một workbook và đóng Excel. Lúc đầu có thể sẽ hơi rối.

1. Để đóng một workbook trong Excel, hãy nhấn vào biểu tượng X ở vị trí thấp hơn.

close-excel-workbook

2. Nếu đang mở nhiều workbook, bạn hãy nhấn vào biểu tượng X ở góc trên bên phải để đóng workbook hiện thời. Nếu chỉ có một workbook đang mở, hãy nhận vào biểu tượng X ở góc trên bên phải để đóng Excel.

Tạo một workbook mới

Dù khi mở Excel, một workbook trống mặc định được tạo ra, tuy nhiên có lúc bạn sẽ muốn tạo thêm những workbook trống khác nữa.

1. Để tạo một workbook mới, nhấn New rồi chọn Create.

create-new-workbook

Gửi nhận xét