Vẽ đường xu hướng (Trendline) cho biểu đồ Excel

Bài viết này hướng dẫn bạn làm thế nào để vẽ một đường xu hướng cho một biểu đồ trên Excel. Từ đó giúp bạn có những phân tích, dự báo cho dữ liệu của mình trong tương lai

1.Phải chuột vào data series, và click Add Trendline…

add-trendline

2. Trong Trend/Regression Type. Click Linear. (bạn cũng có thể chọn các kiểu xu hướng khác nhau tùy theo mục đích)

3. Chỉ định giai đoạn bạn muốn dự báo: Giả sử bạn muốn dự đoán 3 thời kỳ tiếp theo, điền số 3 trong hộp Forward … periods

4. Chọn “Display Equation on chart” và “Display R-squared value on chart”.

format-trendline

5. Click Close.

Kết quả:

trendline

Giải thích: Excel sử dụng các các tính toán để tìm ra một xu hướn phù hợp nhất. Giá trị R-squared bằng 0,9295, cho thấy dự báo sẽ khá chính xác. Giá trị này càng gần đến 1, thì đường dự báo càng khớp với dữ liệu. Các đường xu hướng cung cấp cho bạn một ý tưởng mà hướng bán hàng đang đi. Trong thời gian thứ 13, bạn có thể có thể đạt được một doanh số bán hàng là khoảng 120. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách sử dụng các phương trình. y = 7,7515 * 13 + 18,267 = 119,0365.

 

Gửi nhận xét