Thanh Ribbon

Khi bạn mở Excel, thẻ Home trên thanh Ribbon mặc định được chọn. Chúng ta hãy tìm hiểu cách thu nhỏ và tùy chỉnh thanh Ribbon này.

Thẻ

Các thẻ trên thanh công cụ Ribbon gồm có: File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review and View. Trong đó, thẻ Home chứa những chức năng thông dụng nhất trong Excel.

43

Chú ý: Thẻ File trong Excel 2010 có chức năng tương đương như nút Office trong Excel 2007.

Thu nhỏ thanh Ribbon

Bạn có thể thu nhỏ thanh Ribbon để tăng khoảng trống trên màn hình. Nhấp chuột phải ngay trên thanh Ribbon rồi chọn Minimize the Ribbon (hoặc nhấn tổ hợp phím CTRL + F1).

44

Kết quả được thể hiện như hình bên dưới.

45

Tủy chỉnh thanh Ribbon

Excel 2010 còn cho phép bạn dễ dàng tạo ra thẻ riêng và thêm chức năng cho thẻ đó. Nếu bạn mới làm quen với Excel, bạn có thể bỏ qua phần này.

1. Nhấp chuột phải ngay trên thanh Ribbon rồi chọn Customize the Ribbon.

46

2. Chọn New Tab.

47

3. Thêm các chức năng mong muốn.

48

4. Đổi tên thẻ và nhóm chức năng.

49

Chú ý: Bạn còn có thể thêm những nhóm chức năng mới vào các thẻ đã có. Để ẩn một thẻ, hãy bỏ tích chọn tại ô tương ứng. Nhấn Reset, Reset all customizations để xóa tất các các tùy chọn trên thanh Ribbon và Quick Access Toolbar.

Kết quả sẽ được thể hiện như hình dưới đây.

50

Gửi nhận xét