Tạo chữ chạy trên Excel cơ bản

Xin chào,

Hôm nay Trường sẽ chia sẻ với các bạn file mẫu có cả code VBA để tạo được chữ chạy trong worksheet của excel.

Về cơ bản đây là code ở mức độ sơ khai. Có thể nói là đơn giản.

Tuy nhiên, với nhiều người không biết thì để làm được chữ chạy trong excel một đề rất hiểm hóc.

Sau khi xem bài này rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản.

1. Link tải file mẫu

Click để tải

Lưu ý, khi mở file lên bạn cần enable macro để file chạy được code bạn nhé.

Chu chay trong excel

2. Giải thích qua code

Code rất ngắn gọn và cũng không có gì khó cả.

Sub chuchay()

Dim mbody As String

 

Thêm đoạn text muốn chạy chiu chiu trên worksheet bằng code này.

mbody = “<p style=””font-size:18px;””><marquee behavior=””scroll”” direction=””left””>Excelviet.com & Excel.webkynang.vn</marquee>”

 

Sau đó lưu file mới tạo vào cùng với folder chứa file

Open ThisWorkbook.Path & “\chuchay.htm” For Output As #1
Print #1, mbody
Close #1

 

Tiếp đến ta gắn file mới tạo vào worksheet để nó tự liên kết dữ liệu và chạy thôi

Sheets(1).WebBrowser1.Navigate ThisWorkbook.Path & “\chuchay.htm”

 

Với 2 code này, bạn có thể điều chỉnh kích thước của khung chứ dòng chữ chạy trên sheet
Sheets(1).WebBrowser1.Height = 30
Sheets(1).WebBrowser1.Width = 300
End Sub

Sau hơn 1 tháng Trường lại mới thu xếp được thời gian chia sẻ với các bạn.

Rất hi vọng bài viết này sẽ giúp được cho nhiều người trong việc thiết lập các file excel báo cáo nhé.

Truongpx – Admin Excel.webkynang.vn

Comments ( 2 )

  1. / Replynam
    Cấu trúc này có bị sai hay không mà em run nó không chạy anh ơi . "Sheets(1).WebBrowser1.Navigate ThisWorkbook.Path & "\chuchay.htm" ".
  2. / ReplyTrần Quang Bình
    mình cũng tải về mà sao nó ko chạy được

Gửi nhận xét