Solver

Excel có công cụ có tên gọi solver, công cụ này sử dụng những kỹ năng từ vận hành nghiên cứu để tìm ra được những phương án tối ưu nhất cho tất cả các loại vấn đề cần quyết định.

Tải Solver Add-in

Để tải solver add-in, thao tác các bước sau.

1. Trên tab File màu xanh, nhấn Options.

2. Phía dưới Add-ins, chọn Solver Add-in và nhấn vào nút Go.

click-solver-add-in

3. Chọn Solver Add-in và nhấn OK.

1

4. Bạn có thể tìm thấy Solvẻ trên tab Data.

2

FĐạt công thức cho mô hình

The model we are going to solve looks as follows in Excel.

3

1. Để tạo được mô hình chương trình đường thẳng như thế này, bạn cần trả lời 3 câu hỏi sau.

a. Quyết định bạn cần đưa ra là gì? Đối với vấn đề ở đây, chúng ta cần Excel tìm ra bao nhiêu đơn đạt hang cho mỗi sản phẩm (xe đạp – Bicycles, xe gắn máy – mopeds và ghế ngồi cho trẻ – child seats).

b. Những cản trở đối với những quyết định là gì? Những cản trở ở đây chính là lượng vốn và kho chứa giới hạn. Ví dụ, xe đạp sử dụng 300 đơn vị vốn và 0.5 đơn vị kho chứa.

c. Cái gì sẽ đánh giá tổng quát kết quả thực hiện cho những quyết định trên? Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện chính là lợi nhuận của 3 sản phẩm nên mục tiêu chính là tối đa hóa khối lượng này.

2. Để làm cho mô hình này dễ hiểu hơn, hãy đặt tên cho các khoảng sau.

Range Name Cells
UnitProfit C4:E4
OrderSize C12:E12
ResourcesUsed G7:G8
ResourcesAvailable I7:I8
TotalProfit I12

 

3. Điền 3 công thức SUMPRODUCT như sau.

4

Diễn giải: Số lượng vốn đuợc sử dụng sẽ bằng sumproduct của vùng từ C7:E7 và OrderSize. Số lượng kho chứa được sử dụng sẽ bằng sumproduct của vùng từ C8:E8 và OrderSize. Tổng lợi nhuận sẽ bằng sumproduct của UnitProfit và OrderSize.

Thử và mắc lỗi

Với công thức này, nó trở nên dễ dàng hơn để phân tích bất kỳ một lần thử nào.

Ví dụ nếu chúng ta đặt hang 20 xe đạp, 40 xe gắn máy, 100 ghế cho trẻ, số lượng nguyên liệu sử dụng không vượt quá số lượng nguyên liệu giới hạn. Phương án này có tổng lợi nhuận là 19000.

5

Chúng ta không nhất thiết phải sử dụng thử và mắc lỗi. Chúng ta sẽ miêu tả tiếp theo làm thế nào để sử dụng Excel Solver tim kết quả tối ưu một cách nhanh chóng.

Giải quyết mô hình

Để tìm ra giải pháp tối ưu, thao tác các bước sau.

1. Trên tab Data, nhấn Solver.

6

Điền các thông số của solver (đọc tiếp). Kết quả sẽ giống như hình phía dưới.

7

Bạn có thể lựa chọn cách tạo tên của vùng hoặc nhấn vào các ô trên bảng Excel.

2. Điền TotalProfit cho Mục tiêu (Objective).

3. Nhấn Tối đa (Max).

4. Điền OrderSize cho Thay đổi Biến (Changing Variable Cells).

5. Nhấn Add để điền các cản trở sau.

8

6. Chọn ‘Make Unconstrained Variables Non-Negative’ và chọn ‘Simplex LP’.

7. Cuối cùng, nhấn Solve.

Kết quả:

9

Giải pháp tối ưu:

10

Kết luân: Để tối ưu nhất thì chúng ta sẽ đặt hang 94 xe đạp, 54 xe gắn máy. Giải pháp này đưa giá trị lợi nhuận lớn nhất là 25600. Giải pháp này sử dụng tất cả các nguồn nguyên liệu giới hạn.

Gửi nhận xét