Macro VBA – Macro Errors (Các lỗi khi chạy Macro)

Trong khi làm việc với Macro, đôi khi bạn sẽ gặp các lỗi phát sinh. Vậy làm thế nào để xử lý các lỗi này? Bài viết này hướng dẫn bạn thực hiện điều đó. Đầu tiên, chúng ta hãy tạo ra một số errors cơ bản.

Tạo một command button trên worksheet của bạn, và paste đoạn code bên dưới:

x = 2
Range(“A1”).Valu = x

1. Kết quả khi click vào command button:

16

2. Click OK.

Biến x chưa được định nghĩa. Vì chúng ta đang dùng chế độ Option Explicit ở trên cùng màn hình viết code, điều đó có nghĩa là trước khi sử dụng biến, ta phải khai báo biến đó trước. Excel VBA bôi màu xanh nước biển chỗ biến x để chỉ ra lỗi đang nằm ở dòng code đó…

3. Trong màn hình Visual Basic Editor, click Reset dừng chế độ debugger.

17

4. Sửa lối trên bằng cách thêm đoạn code sau ở đoạn đầu của Sub.

Dim x As Integer

Bạn đã nghe về kỹ thuật gọi là debug để check từng bước trong đoạn code của bạn.

5. Trong màn hình Visual Basic Editor, đặt con trỏ trước Private và nhấn F8.

Dòng đầu tiên sẽ được bôi nền màu vàng:

18

6. Nhấn F8 thêm ba lần nữa:

19

Lỗi bên dưới xuất hiện:
20

Range A1 property là Value, nhưng nó bị đánh sai chính tả ở đây (Valu). Debug là cách tốt nhất để tìm ra dòng code bị lỗi, không những thế, nó còn giúp ta hiểu code sai như thế nào. Ví dụ về Debugging hướng dẫn bạn làm thế nào để kiểm tra từng bước các đoạn code và nội dung lỗi của dòng code là gì.

Gửi nhận xét