Reply To: công thức ghép nội dung của nhiều ô vào 01 ô

Home Forums Yêu cầu hỗ trợ công thức ghép nội dung của nhiều ô vào 01 ô Reply To: công thức ghép nội dung của nhiều ô vào 01 ô

#2075 Reply

Trường

Cho em.hỏi nếu bây giờ em xuất phiếu khuyến mãi là vào ngày 1/12/2016 và phiếu đó có hạn sử dụng trong vòng 90ngày thì excel tự nhảy đến ngày 28/2/2017. Hoặc là 120ngày thì nó sẽ nhảy đến 30/3/2017. Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn!!