Tự động hoá

8 bài viết

Gửi Email hàng loạt từ Outlook bằng Excel (Macro VBA)

Làm thế nào để soạn email gửi cho nhiều người với cùng một nội dung nhưng các file đính kèm khác nhau? Làm thế nào để hạn chế việc lặp đi lặp lại các thao tác thủ công để rút ngắn thời gian gửi?… Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề nêu trên nhờ Macro VBA trong Excel.

Quản lý kế hoạch thực hiện công việc

Bạn có một danh sách các công việc cần thực hiện, nhưng bạn khó quản lý được công việc nào đã quá hạn, công việc nào sắp đến deadline, công việc nào đã hoàn thành, hoàn thành trong hạn hay hoàn thành đúng hạn. Nếu bạn gặp vấn đề này, hãy sử dụng mẫu quản lý kế hoạch thực hiện công việc bằng excel.

Cách tạo Connection giữa Excel với SQL để lấy dữ liệu

Chúng ta thường lưu trữ và xử lý dữ liệu trên các database nhưng các báo cáo lại thường được thực hiện, trình bày và gửi đi dưới dạng các file Excel. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo kết nối giữa Excel với một database, cụ thể là SQL, từ đó bạn có thể download dữ liệu từ SQL về Excel để làm các báo cáo định kỳ một cách đơn giản, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Tự động chia file tổng thành nhiều files báo cáo và gửi email

Bạn có bảng lương của tất cả nhân viên công ty, muốn chia thành các file nhỏ tương ứng là lương của từng nhân viên và tự động gửi file này đến nhân viên đó. Hay nếu bạn có một file dữ liệu tổng hợp của nhiều đơn vị, bạn muốn tự động chia file này thành các báo cáo cho từng đơn vị và tự động gửi email đính kèm báo cáo đến các đơn vị đó, thì bạn hãy đọc bài viết.