Mô hình phân tích

9 bài viết

Mô hình Excel cho công thức lợi nhuận cấp số nhân

Trong bài này, bạn sẽ được hướng dẫn các bí quyết trở thành nhà marketing tài ba, cũng như các chiến lược marketing hiệu quả nhất, giúp bạn thực hiện công thức gia tăng lợi nhuận theo cấp số nhân. Và mô hình excel nhằm đơn giản hóa quá trình tính toán và lên chiến lược nói trên.

Ứng dụng của Data Table

Trong các bài viết trước chúng ta đã được làm quen với công cụ phân tích What-if Data Table, tại bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ ứng dụng của công cụ mạnh mẽ này trong việc lập kế hoạch kinh doanh để xác định năm hòa vốn. Đây là một ứng dụng tuyệt vời cho các dự án start-up.

Quy luật 80/20 và biểu đồ Pareto trong excel

Quy luật Pareto hay quy luật 80/20 nói rằng trong nhiều sự kiện, khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Đây cũng là quy luật phổ biến trong kinh doanh chẳng hạn 80% doanh thu là từ 20% trong số các khách hàng. Để làm việc có hiệu quả cao, ta nên tập trung tìm và xử lý các vấn đề của phần 20.

Đánh giá dự án bằng các hàm PV, NPV và XNPV

Trong tài chính, NPV (Net Present Value – Giá trị hiện tại thuần) của các dòng tiền nhận được vào các thời điểm khác nhau trong tương lai là giá trị của các dòng tiền đó tại thời điểm hiện tại. Bài dưới đây sẽ hướng dẫn cách đánh giá hiệu quả dự án sử dụng 3 hàm Excel là PV, NPV và XNPV

Quản trị rủi ro mô hình tài chính (Phần 1)

Quản trị rủi ro mô hình tài chính là một trong những bước cuối cùng khi xây dựng mô hình tài chính. Đây cũng là bước rất quan trọng để đưa ra quyết định giải pháp nào tối ưu nhất. Qua các bài viết, ExcelViet sẽ hướng dẫn các bạn các cách để đưa ra một phân tích hiệu quả. Các phương pháp được đề cập bao gồm: Phân tích độ nhạy tài chính (Sensitivity analysis), phân tích các kịch bản tài chính (Scenario analysis), giả lập Monte Carlo (Monte Carlo Simulation), tìm điểm hòa vốn (breakeven point), đồ thị Tornado và phân tích kịch bản tối ưu (Optimization analysis).

10 nguyên tắc vàng khi xây dựng Excel model

Hầu hết các Excel model được xây dựng lên để dùng lại nhiều lần, và để được chia sẻ. Trong nhiều năm sử dụng các model ở các tổ chức khác nhau, có nhiều model tôi cảm thấy rất dễ chịu, nhưng có những cái chỉ muốn đập đi làm lại. Chính vì vậy, bài viết này đúc kết lại những điểm tôi thích ở các model tốt. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn khi bắt đầu xây dựng bất cứ một Excel Model nào