Macro & VBA

21 bài viết
Chu chay trong excel

Tạo chữ chạy trên Excel cơ bản

Hôm nay Trường sẽ chia sẻ với các bạn file mẫu có cả code VBA để tạo được chữ chạy trong worksheet của excel. Về cơ bản đây là code ở mức độ sơ khai. Có thể nói là đơn giản.Tuy nhiên, với nhiều người không biết thì để làm được chữ chạy trong excel một đề rất hiểm hóc. Sau khi xem bài này rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản.

Macro VBA – Các thao tác đối với Worksheet

Workbook, Worksheet và Range là ba phân cấp đối tượng cơ bản trong Excel. Trong bài viết trước, chúng ta đã được làm quen với các thao tác cơ bản đối với Workbook, tiếp theo đây, ExcelViet sẽ hướng dẫn các bạn một số câu lệnh cơ bản đối với phân cấp nhỏ hơn của Workbook – đó là Worksheet.

Hướng dẫn cách Open, Close và Save file Excel trong Macro VBA

Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải thường xuyên sử dụng Excel với các thao tác lặp đi lặp lại thì Macro VBA sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp bạn có thể đưa ra các báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn làm quen với những thao tác đơn giản nhất trong Excel như open workbook, close workbook và save workbook bằng Macro VBA.

Macro VBA – Tạo một Macro trong Excel

Bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ trong Excel bằng cách viết gọi là Macro. Bài viết này hướng dẫn làm thế nào để tạo ra một macro đơn giản, thực hiện macro đó click vào một command button (nút lệnh). Đầu tiên, bật tab Developer.

Macro VBA – Function và Sub

Sự khác biệt giữa một function và một sub trong Excel VBA là: một function có thể trả về một giá trị, trong khi một Sub thì không, nó thực hiện các công việc nào đó do người lập trình mong muốn bằng các đoạn code. Function và sub rất hữu ích khi chương trình VBA bạn viết có kích thước lớn, xử lý nhiều công việc.

Macro VBA – Mảng (Array)

Mảng là một nhóm các biến (variables). Trong Excel VBA, bạn có thể tham chiếu (gọi) một biến cụ thể (phần tử) của một mảng bằng cách sử dụng tên mảng và số index.

Macro VBA – Đối tượng Workbook và Worksheet

Phân cấp cao nhất của Excel là chính nó, được gọi là Application. Đối tượng này sẽ bao gồm các đối tượng khác như Workbook (Excel file). Đây có thể là bất kỳ workbook nào mà bạn đã tạo. Workbook bao gồm các đối tượng khác, như Worksheet. Worksheet bao gồm các đối tượng khác, như Range….