Author

9 posts

Phân tích ToolPak

Phân tích ToolPak là phần add-in trên Excel, có thể cung cấp công cụ phân tích dữ liệu cho dữ liệu về tài chính, toán học hay kỹ thuật.

Solver

Excel có công cụ có tên gọi solver, công cụ này sử dụng những kỹ năng từ vận hành nghiên cứu để tìm ra được những phương án tối ưu nhất cho tất cả các loại vấn đề cần quyết định.

Phân tích Nếu-Thì

Phân tích Nếu-Thì trong Excel cho phép bạn thử nhiều giá trị khác nhau (tình huống) cho nhiều công thức. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn thành thạo phân tích nếu-thì một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu cho phép bạn phân tích dữ liệu trên Excel một cách dễ dàng và nhanh chóng. Học cách điền, sắp xếp và lọc bảng dữ lieụe và cách thể hiện dòng tổng ở cuối bảng dữ liệu ở đây.

Bảng Pivot

Bảng Pivot là một trong những tính năng mạnh nhất của Excel. Một bảng Pivot có thể cho phép bạn triết xuất rất nhiều thông tin ý nghĩa từ một bảng dữ liệu lớn và rất chi tiết.

Vẽ biểu đồ

Một biểu đồ đơn giản trong Excel có thể nói nhiều hơn cả một bảng chứa đầy dữ liệu. Các bạn sẽ thấy, thiết kết biểu đồ thật sự rất dễ dàng.

Sắp xếp

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong Excel trên một hoặc nhiều cột. Bạn có thể tùy ý sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm.